Blog

Birth-to-five
YÊU, SAY VÀ CHƠI
- February 15, 2021

Có một người từng nói với tôi, con người thể hiện nhiều cảm xúc nhất trong hai hoàn cảnh, khi say và khi yêu. Với cương vị là một nhà tâm lý, tôi thấy rằng khi chơi cũng chính là nơi mà con người thể hiện nhiều cảm xúc nhất.

Plato, một nhà triết học nổi tiếng của Hy Lạp đã nói; “Bạn có thể hiểu về một con người nhiều hơn trong một giờ đồng hồ chơi đùa thay vì một năm trò chuyện với người ấy.”

Khi tôi đến thăm Las Vegas lần đầu tiên, vào các sòng bài nổi tiếng, thấy nhiều người chơi bài đeo kính đen, tôi không hiểu, về sau mới biết vì họ sợ người khác sẽ “đọc” được cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt của họ. Thú vị quá, đúng không?

SỨC MẠNH THẦN KỲ

Quay lại việc chơi đùa, khi trẻ chơi, đây là lúc các em được cơ hội khám phá và thể hiện nhiều nhất. Vì thế, cách phụ huynh và chuyên gia chơi cùng các em chính là NGHỆ THUẬT.