Tâm Lý Nhi

Tăng Trưởng Cảm Xúc

DSM-5 và DC:0-5™

Bác sĩ tâm lý và chuyên gia y tế sử dụng hướng dẫn trong Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, xuất bản lần thứ 5 (DSM-5), để hỗ trợ việc chẩn đoán các vấn đề về sức khỏe tâm lý.

Chuyên gia tâm lý nhi khoa sử dụng hướng dẫn trong Sổ tay Chẩn đoán Sức khỏe Tâm Lý và Phát triển ở tuổi Ấu Nhi (DC:0-5™) trong quá trình chẩn đoán trẻ sơ sinh đến 5 năm 11 tháng tuổi.

Các em có khó khăn trong việc thể hiện về cảm xúc và hành vi lành mạnh có thể gặp vấn đề về sức khỏe thể chất và phát triển. Đôi khi, những khó khăn xuất phát từ một căn bệnh mãn tính sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm lý.

Khi có nhiều vấn đề sức khỏe thẻ chất và tâm lý cùng một lúc đôi khi khiến cho các triệu chứng sức khỏe tâm lý trầm trọng thêm. Việc chẩn đoán chính xác để có phác đồ điều trị phù hợp rất quan trọng.

Các tình trạng và mối quan ngại khác có thể ảnh hưởng đến việc học tập, hành vi và cảm xúc của trẻ gồm Phổ Tự Kỷ, Khiếm Khuyết trong Học Tập và Phát Triển, và các nguy cơ như làm đau bản thân hoặc lạm dụng dược chất.