Nhận Xét

Chuyên nghiệp và Tâm huyết

Brady

Với cương vị là người Quản lý Điều hành Khoa Tâm Lý- Hành Vi và là người trực tiếp làm việc với cô, tôi thấy rằng cô có một cách nhìn sâu sắc khi làm việc với các trẻ em và gia đình.  Cô trân trọng từng đứa trẻ, để ý từng hoàn cảnh và xem xét từng văn hóa của mỗi gia đình.  Cô còn có một tâm hồn khoan dung và cảm thông với người khác. Chính vì cô có những đức tính quan trọng này, cô là một người tuyệt vời để giúp trẻ em và gia đình hồi phục qua các tình huống khó khăn.

Cuối cùng, tôi thấy được sự nhiệt huyết của cô khi làm việc với trẻ em và gia đình. Cô không ngừng học hỏi để nâng cao kỹ năng chuyên môn để mang đến sự điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân mà cô phục vụ.

Còn đây là vài lời cá nhân của tôi dành riêng cho cô: Tôi thật sự cảm kích trước sự tốt bụng và sự hòa nhã của cô dành cho tất cả những ai đã có vinh dự biết cô và làm việc với cô.