Chia Sẻ

Người có Trái tim Lớn

Điều mà tôi không ngờ.

Tôi tên Thi. Hôm nay tôi viết vài lời chia sẻ với tất cả các phụ huynh có con nhỏ, các biểu hiện bất thường về ngôn ngữ cũng như hành vi cần phải áp dụng các phương pháp hướng dẫn của người chuyên về tâm lý ngay từ bây giờ. Tôi đã trải qua gia đoạn này.

Lân đầu khi tôi phát hiện ra khi cháu đã 3 tuổi. Những lần tôi dắt cháu ra ngoài chơi tại sao gặp ai cũng đều sợ và trốn sau lưng và đặc biệt không bao giờ nói chuyện với ai ngay cả với tôi cũng vậy. Tuy nhiên, con tôi cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. Vì thế, tôi nghĩ rất đơn giản vì cháu nó gặp những người lạ nên nó sợ. Môt vài lần tôi nghĩ không sao nhưng sau đó nhiều lần tôi thấy lo nên tôi cho cháu đi học sớm. Tôi hy vọng khi cháu tiếp xúc với bạn bè thì cháu sẽ hòa đồng và dạn dĩ hơn. Nhưng ngay khi cháu đến trường thì cháu vẫn không hòa đồng xung quanh với bạn bè, thầy cô. Cô giáo nói với tôi cần người đến nhà chỉ cho cháu về cách học, cánh chơi, cách biết lắng nghe, nói chung là mọi thứ. Cô Thương đã giúp cho cháu rất nhiều. Thấy cháu có sự thay đổi và tiến bộ, tôi rất mừng.

Hai vợ chồng tôi dành nhiều thời gian đưa cháu đi đây đó, để cháu cảm nhận được nhiều điều và hiểu biết nhiều hơn. Tôi cho cháu học ở trường đăc biệt được hai năm, đúng một năm sau tự nhiên cháu nói đủ thứ, hỏi nhiều điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Tôi vui mừng không gì diễn tả được. Câu đầu tiên cháu nói rõ nhất đó là “Cảm ơn”.  Cả nhà ai cũng mừng,

Bây giờ cháu đã vào lớp 1. Tôi cho cháu học trường Rocketship, trường chuyên giúp học sinh học nâng cao và cháu đã làm được. Tôi khuyến khích các gia đình thấy con mình chậm thì ngay bây giờ phải giúp các cháu có dịch vụ can thiệp sớm. Nếu để cháu lớn rồi mới giúp cháu thì sẽ rất khó.

(Chia sẻ chị Thi, San Jose, California)