Tâm Lý Nhi

Tăng Trưởng Cảm Xúc

Sức Khỏe Tâm Lý

“Sức khỏe tâm lý nhi khoa song hành với việc phát triển về nhận thức, ngôn ngữ và năng lực xã hội.”

Jack Shonkoff, Giám đốc Trung tâm Phát triển Trẻ em trường Đại học Harvard

Nói đến sức khỏe tâm lý trẻ em là nói đến việc phát triển giao tiếp và quản lý cảm xúc. Hiểu được sức khỏe tâm lý của trẻ là chìa khóa vàng để ngăn ngừa sớm và điều trị các vấn đề về sức khỏe của trẻ nhỏ và gia đình. Hiểu biết về sức khỏe tâm lý là kim chỉ nam giúp cho sự phát triển hành vi- cảm xúc của trẻ.

Vấn đề là gì?

Khi tâm lý các em không được khỏe mạnh, các em sẽ gặp khó khăn trong nhiều lãnh vực của cuộc sống như: học tập, chơi đùa, giao tiếp xã hội và quản lý cảm xúc.

Các vấn đề sức khỏe tâm lý bắt đầu từ rất sớm ở trẻ, nếu không được hỗ trợ sẽ có thể trở nên nghiêm trọng ở thời kỳ thanh thiếu niên. Việc chẩn đoán được bắt đầu khi trẻ học mầm non, và có khi sớm hơn nữa.

Can thiệp thế nào?

Đa số các vấn đề về sức khỏe tâm lý trẻ em sẽ không trở thành vấn đề nếu được can thiệp sớm.

Jack Shonkoff, Giám đốc Trung tâm Phát triển Trẻ em trường Đại học Harvard

Không có can thiệp nào là quá trễ. Càng sớm bao nhiêu thì càng hiệu quả bấy nhiêu!

Các vấn đề về tâm lý ở trẻ em hoàn toàn có thể được kiểm soát và điều trị. Cần chọn phương pháp dựa trên các chứng cứ khoa học chính xác và cập nhật. Phụ huynh, chuyên gia y tế và giáo dục mầm non cần tận dụng tất cả các nguồn lực có thể để giúp trẻ thành công. Việc chẩn đoán sớm và chọn lựa dịch vụ phù hợp cho trẻ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của trẻ.